Materialteknologi

bccMATERIALTEKNOLOGI
MATERIALS TECHNOLOGY

Materiallære – Materials Science and Engineering
Styrkeberegning – Design Calculations
LettvektDesign – LightWeight Design

noen nyttige nettsteder – some useful sites:
• EngineeringClicks
• Explain that stuff!
• How Stuff Works
• steeluniversity
• TotAl-gruppen
• Design inSite
• Bad Design
• MecMovies
• MatWeb •

Materiallaere-ingMateriallære
Materials Science and Engineering:

kompendium – compendium:
©Henning Johansen

Generell materiallære:
• 0-Forside-Innhold
1-Innledning-kompendium
2-Krystall struktur
3-Metallograf
• 4-Legeringer-fasediagrammer
• 5-Deformasjon av metalliske materialer
• 6-Generelle fremgangsmater styrke metallene
• 7-Diffusjon
• 8-Avspenning, rekrystallisasjon og kornvekst
• 9-Mekaniske egenskaper og testing
• 10-Fe-C
• 11-Varmebehandling Fe-C
• 1-11-Referanser

Stål:
• Konstruksjonsmaterialer
• Konstruksjonsstål
• Korrosjonsbestandige stål

Lettmetaller:
• Lettmetaler
• Aluminium
• Magnesium
• Titan

Andre materialer:
• Keramer
• Plast
• Kompositter

Materialvalg:
• Materialvalg

Styrkeberegning Styrkeberegning
Design Calculations:

kompendium – compendium:
©Henning Johansen

Konstruksjonsprinsipper
⇒ Styrkeberegning grunnlag
⇒  Skrueforbindelser
Sveiseforbindelser-statisk
Sveiseforbindelser-dynamisk
Press-krympeforbindelser
Aksler
Lager
Transmisjoner

LettvektdesignLettvektdesign
LightWeight Design:

kompendium – compendium:
©Henning Johansen

Trukne og kaldflytpressede Al-produkter
• Trukne, kaldflyt Al-produkter

SAMMENFØYNING AV ALUMINIUM
1 Sveiste forbindelser:
Sveising-1.0 Innhold
Sveising-1.1 Sveisemetoder
Sveising-1.2 Sveising og materialegenskaper
Sveising-1.3 Spenninger og deformasjoner
Sveising-1.4 Sveisefuger
Sveising-1.5 Tilsettmaterialer
Sveising-1.6 Feil i sveiseavsettet
Sveising-1.7 Generelt om beregningsmetoder
Sveising-1.8 Statiske beregningsmetoder
Sveising-1.9 Dynamiske beregningsmetoder
Sveising-1.10 Design for sveising
> Sveising-1.11 Referanser

SAMMENFØYNING AV ALUMINIUM
2 Limte forbindelser:
Liming-2.0 Innhold
Liming-2.1 Generelt
Liming-2.2 Forutsetning for liming
Liming-2.3 Valg av lim
> Liming-2.4 Levetid og forbehandlingsmetoder
Liming-2.5 Typer forbindelser
Liming-2.6 Geometriske faktorer
Liming-2.7 Spenningsanalyse limte forbindelser
> Liming-2.8 Beregningsmetoder limte konstruksjoner
Liming-2.9 Design eksempler
Liming-2.10 Fordeler og ulemper ved liming
Liming-2.11 Provemetoder
> Liming-2.12 Referanser

SAMMENFØYNING AV ALUMINIUM
3 Andre forbindelser:
> Andre forbindelser-3.0 Innhold
Andre forbindelser-3.1 Nagleforbindelser
Andre forbindelser-3.2 Skrueforbindelser
> Andre forbindelser-3.3 Lodding
> Andre forbindelser-3.4 Kombinasjoner
> Andre forbindelser-3.5 Hurtigforbindelser
> Andre forbindelser-3.6 Referanser

EKSTRUDERTE PRODUKTER
> Ekstruderte produkter-0 Innhold
> Ekstruderte produkter-1 Metodikken for ekstruderte produkter
> Ekstruderte produkter-2 Legeringer for ekstrudering
> Ekstruderte produkter-3 Utforming av profiltverrsnitt
> Ekstruderte produkter-4 Hvor store skal profilene vare
> Ekstruderte produkter-5 Kostnader ved ekstruderte profiler
> Ekstruderte produkter-6 Eksempler pa hvorfor velge aluminiumsprofiler
> Ekstruderte produkter-7 Konkurransedyktighet for aluminiumkonstruksjoner
> Ekstruderte produkter-8 Konstruksjonsregler for profiler
> Ekstruderte produkter-9 Fordeler ved a bruke aluminiumprofiler
> Ekstruderte produkter-10 Referanser

—————————————————
30.01.2019 Henning Johansen